Wydarzenia

Luźno o Linuksie

Cykl spotkań na których rozmawiamy na tematy okołolinuksowe

Walne Zebranie Członków PLUG 2022

Walne Zebranie Członków PLUG