Przyłącz się!

Jak przyłączyć się do Polskiej Grupy Użytkowników Linuksa?

  1. Przeczytaj uważnie Statut PLUG.
  2. Pobierz, wydrukuj, wypełnij i wyślij pocztą tradycyjną na adres PLUG Deklarację członkowską.
  3. Utwórz konto w naszym serwisie i wypełnij ten formularz.
  4. W oczekiwaniu na przyjęcie, zaglądaj na tę stronę. Gdy znajdzesz się w naszych szeregach, Twój status zmieni się na "Jest w PLUG".

Zarówno pisemna deklaracja jak i formularz są konieczne do tego, by zarząd mógł zagłosować za przyjęciem bądź odrzuceniem Twojej kandydatury.
Mając założone konto, będziesz też mógł sprawdzić swoje dane w naszym systemie, monitorować stan swojego członkowstwa, składek i zgłaszać uczestnictwo w imprezach PLUG.
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, do deklaracji dołącz pisemną zgodę Twojego opiekuna prawnego na to, by zostać członkiem PLUG.

Składki

Składka członkowska wynosi 100 złotych rocznie lub 25 złotych kwartalnie. Składka członkowska dla studentów i osób pełnoletnich uczących się w szkołach średnich wynosi 50 złotych rocznie. Osoby poniżej osiemnastego roku życia są zwolnione ze składek członkowskich. Składki należy wpłacać na poniższe konto:

Polska Grupa Użytkowników Linuxa NIP: 521-289-87-35 ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-672 Warszawa Volkswagen Bank Polska S.A Numer rachunku: 45 2130 0004 2001 0215 7683 0001