Kontakt

Formy kontaktu z PLUG

Adresy e-mail:

Serwer Discord:

PLUGowy serwer discord znajduje się pod adresem: https://discord.linux.org.pl

Adres pocztowy siedziby

PLUG posiada fizyczną siedzibę, jednak jest to raczej adres do oficjalnej korespondencji administracyjnej:

Polska Grupa Użytkowników Linuxa ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-672 Warszawa