DevOps Together

Cel projektu

Dać możliwość rozwoju sympatykom IT w kierunku szerokorozumianego DevOpsowania.
Inicjatywa zakłada przeprowadzenie pełnego procesu wytwarzania produktu, m. in.:

Realizacja projektu zakłada naukę na podstawie popełnionych błędów, co pozwoli lepiej zrozumieć genezę dobrych praktyk, jak również zapewni poczucie ciągłego rozwoju.

Technologie/metodyki

Podczas realizacji projektu, najprawdopodobniej będą wykorzystywane następujące technologie i metodyki:

Kontakt

Discord: https://discord.linux.org.pl (kanał DevOps Together)