Kontakt

Formy kontaktu z PLUG

Adresy e-mail:

Adres pocztowy siedziby

PLUG posiada fizyczną siedzibę, jednak jest to raczej adres do oficjalnej korespondencji administracyjnej:

Polska Grupa Użytkowników Linuxa ul. Domaniewska 17/19/133 02-672 Warszawa